top of page
DOKUMENT
STADGAR & REGLEMENTE
Stadgar
Reglemente
ÅRSREDOVISNINGAR
2021
2020
2022
2023
2019
2018
2017
2016
2015
2014
UTBETALNINGSREGLER

Uttagsbegäran görs via PRI's inloggning.

Utbetalning av begärda andelar sker i årligen i april.

UTSKICK
2020
2021
Årsbrev
Årsbrev
2022
Årsbrev
2019
2018
2017
2016
Årsbrev
Årsbrev
Årsbrev
Årsbrev
2023
Årsbrev
Halvår
ÖVRIGT
Ny Dataskyddsförordning
bottom of page