VALBEREDNING

1/1

Den 13:e mars 2019 hölls Friskyttens första andelsägarmöte i Ängelholm.

Vid mötet valdes nedanstående ledamöter till Valberedning:

Mats Nilsson

Valberedningens ordförande

Idag arbetande styrelseordförande i Stiftelsen Gripen med säte i Ängelholm.

Tidigare VD för Sparbanken Gripen och stf. VD i Sparbanken Öresund.

Telefon:  070-598 46 99

E-post:   mats.nilsson@gripen.se

Ledamot vald på 2 år - till 2021

Ing-Marie Eken

Ledamot

Idag ordförande i Finansförbundets företagsklubb i Swedbank södra regionen.
Tidigare anställd i Sparbanken Gripen/Öresund numera i Swedbank.
Tidigare ordförande i Finansförbundet fackklubb i Sparbanken Öresund.

Telefon:  070-598 41 07

E-post:   ing-marie.eken@swedbank.se

Ledamot vald på 2 år - till 2022

Please reload

Kontakt

Resultatandelsstiftelsen Friskytten

C/O Swedbank Stiftelsetjänster

404 80  Göteborg

Telefon

T: 031-739 01 23

© Friskytten