VALBEREDNING

1/1

Den 10:e mars 2021 hölls Friskyttens  andelsägarmöte.

Vid mötet valdes nedanstående ledamöter till Valberedning:

matsnilsson.jpg

Mats Nilsson

Ordförande

Idag arbetande styrelseordförande i Stiftelsen Gripen med säte i Ängelholm.

Tidigare VD för Sparbanken Gripen och stf. VD i Sparbanken Öresund.

Telefon:  070-598 46 99

E-post:   mats.nilsson@gripen.se

Vald på 2 år - till 2023

ingmarieeken.jpg

Peter Helmuthsson

Vice ordförande

Idag ordförande i Finansförbundets företagsklubb i Swedbank södra regionen.
Tidigare anställd i Sparbanken Gripen/Öresund numera i Swedbank.
Tidigare ordförande i Finansförbundet fackklubb i Sparbanken Öresund.

Telefon:  070-598 41 07

E-post:   ing-marie.eken@swedbank.se

Vald på 2 år - till 2022