top of page
Utveckling

I grafen nedan kan du följa Friskyttens utveckling sedan starten i maj 1999.

Grafen visar utvecklingen av en "Resultatandel" vilket betyder att detta är den faktiska utvecklingen på dina andelar efter de skatter och kostnader som belastar stiftelsen.

Kursen uppdateras kvartalsvis omkring den 15:e månaden efter utgånget kvartal.

Historisk utveckling
mars24.png

I och med övergången till PRI som administratör av stiftelsen kommer NAV-kursen framöver publiceras kvartalsvis och beräknas redovisas månaden efter.

Kurser 

* Preliminär kurs till den är fastställd av revisor

bottom of page