Utveckling

I grafen nedan kan du följa Friskyttens utveckling sedan starten i maj 1999.

Grafen visar utvecklingen av en "Resultatandel" vilket betyder att detta är den faktiska utvecklingen på dina andelar efter de skatter och kostnader som belastar stiftelsen.

Kursen uppdateras kvartalsvis omkring den 15:e månaden efter utgånget kvartal.

Historisk utveckling

I och med övergången till PRI som administratör av stiftelsen kommer NAV-kursen framöver publiceras kvartalsvis.  NAV-kursen för q1 -22 publiceras senast vid andelsägarmötet i maj.

december21.PNG
Kurser 

* Preliminär kurs till den är fastställd av revisor