Utveckling

I grafen nedan kan du följa Friskyttens utveckling sedan starten i maj 1999.

Grafen visar utvecklingen av en "Resultatandel" vilket betyder att detta är den faktiska utvecklingen på dina andelar efter de skatter och kostnader som belaster stiftelsen.

Kursen uppdateras omkring den 15:e varje månad

Kommentar - Marknadsutveckling oktober 2020

 

Efter turbulensen på världens finansmarknader under första kvartalet 2020 har börsen och finansiella tillgångar återhämtat sig.

Friskyttens andelskurs är per den siste september 275,08:- vilket betyder att vi nu är tillbaka på nivåer som ligger över kursen när vi gick in i 2020.

Styrelsen i Friskytten fortsätter löpande att bevaka utvecklingen på Friskyttens innehav och gör de förändringar man finner nödvändiga för att ge andelsägare en så god riskjusterad avkastning som möjligt.

Historisk utveckling
Kurser 

* Preliminär kurs till den är fastställd av revisor

Kontakt

Resultatandelsstiftelsen Friskytten

C/O Swedbank Stiftelsetjänster

404 80  Göteborg

Telefon

T: 031-739 01 23

© Friskytten