Utveckling

I grafen nedan kan du följa Friskyttens utveckling sedan starten i maj 1999.

Grafen visar utvecklingen av en "Resultatandel" vilket betyder att detta är den faktiska utvecklingen på dina andelar efter de skatter och kostnader som belastar stiftelsen.

Kursen uppdateras omkring den 15:e varje månad

Historisk utveckling
november21.PNG
Kurser 

* Preliminär kurs till den är fastställd av revisor