top of page
PLACERINGAR
BAKGRUND

Målsättningen för Friskyttens förvaltning är att det skall ge en god riskjusterad avkastning för samtliga andelsägare oavsett andelsägarens ålder eller riskprofil.

STRATEGI

Friskyttens förvaltning består av två diskretionära mandat. Ett av mandaten innehas av Carnegie och det andra mandatet av Cliens Kapitalförvaltning.

Carnegies mandat är brett allokeringsmandat. Portföljen innehåller både nordiska räntor, nordiska aktier samt alternativa investeringar.

Cliens mandat är ett rent aktiemandat med nordiska aktier.

RESULTAT

En väldiversifierad portfölj med bra riskspridning mellan tillgångsslag, geografiska markander, branscher och aktuella investeringsteman.

bottom of page