ANMÄLAN TILL ANDELSÄGARMÖTE

10:e maj 2022
18.30 - 20.00
Digitalt via Microsoft Teams
(instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas via mail dagen innan mötet)
Fyll i och tryck på Anmäl!
Anmälan