ANMÄLAN TILL EXTRA ANDELSÄGARMÖTE

17:e november 2021
18.30 - 19.30
Digitalt via Microsoft Teams
(instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas via mail dagen innan mötet)
Fyll i och tryck på Anmäl!
Anmälan