NY ADMINISTRATION FÖR STIFTELSEN

Kontorsarbete
Kontorsarbete

press to zoom
Kontorsarbete
Kontorsarbete

press to zoom
1/1

Swedbank Stiftelsetjänster har den 28:e september 2021 sagt upp avtalet om administration med Friskytten. Avtalets uppsägningstid är 3 månader och löper ut vid årsskiftet 2021-12-31.

Med anledning av detta kommer Friskytten att byta leverantör av stiftelsens administration.

Vid ett extra andelsägarmöte den 17:e november beslutade mötet att skjuta upp 2022 års utskiftning till oktober månad istället för april för att ge en ny leverantör möjligheten att göra en kvalitativ konvertering.

Nedan kommer vi att informera om senaste nytt gällande bytet av leverantör.

2021-11-17

Vid stiftelsens extra andelsägarmöte beslutade mötet om att skjuta upp vårens utskiftning till hösten.

Mer information om hur bytet av leverantör kommer gå till skickas ut i samband med Årsbrevet som går ut till alla andelsägare.