NY ADMINISTRATION FÖR STIFTELSEN

Kontorsarbete
Kontorsarbete

press to zoom
1/1

Swedbank Stiftelsetjänster har den 28:e september 2021 sagt upp avtalet om administration med Friskytten. Avtalets uppsägningstid är 3 månader och löper ut vid årsskiftet 2021-12-31.

Med anledning av detta kommer Friskytten att byta leverantör av stiftelsens administration.

Vid ett extra andelsägarmöte den 17:e november beslutade mötet att skjuta upp 2022 års utskiftning till oktober månad istället för april för att ge en ny leverantör möjligheten att göra en kvalitativ konvertering.

Nedan kommer vi att informera om senaste nytt gällande bytet av leverantör.

2022-01-15

Årets ordinarie utskiftning är flyttad till oktober enligt det beslut som fattades av andelsägarna på det extrainsatta andelsägarmötet i november förra året. Detta betyder att du inte kommer få någon förfrågan om utskiftning nu i vår utan årets utskiftning sker i höst. Du kommer i god tid före höstens utskiftning få en förfrågan på samma sätt som tidigare.


Vi kommer vid årets andelsägarmöte, som kommer att hållas den 10:e maj, informera om vad du som andelsägare behöver veta med anledning av bytet till PRI. Kallelse till andelsägarmötet skickas ut under april.

2021-11-17

Vid stiftelsens extra andelsägarmöte beslutade mötet om att skjuta upp vårens utskiftning till hösten.

Mer information om hur bytet av leverantör kommer gå till skickas ut i samband med Årsbrevet som går ut till alla andelsägare.